Praktika hindamise kriteeriumid
 
• "arvestatud"- mitteeristava hindamise puhul on piisavaks tulemuseks õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud"

• "mittearvestatud" - ebapiisavaks tulemuseks on õpiväljundite saavutamine lävendi tasemest madalamal tasemel ning seda väljendatakse sõnaga „mittearvestatud"
 

pkhk_logo el_logoRegistreeri

×

Õpilane

Õpilane täidab praktikabaasi keskkonnas praktikapäevikut ja -aruannet ning uuendab oma CV-d. Keskkond on Õpilasele abiks praktikaks ja tööeluks ette valmistumisel. Tööpakkumisi näeb sisse loginud kasutaja.

×

Ettevõte

Ettevõte saab kontrollida ja hinnata õpilase päevikut ning aruannet, praktika paremaks planeerimiseks tutvuda õpilaste läbitud moodulite mahuga, pakkuda töökohti ning leida töötajaid.

×

Kool

Kooli praktikajuhendaja saab korraldada õpilaste praktika aruandluse eeskirjajärgset täitmist, tegeleda vajaliku administreerimisega.

×